2215/CV-UBND
Chi tiết văn bản
2215/CV-UBND
V/v phân bổ nguồn thu ngân sách tỉnh năm 2010
Ngày ban hành 30/12/2010 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Xuân Thơi
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm 2215.pdf
 Trở về trang trước