1400/CV-UBND
Chi tiết văn bản
1400/CV-UBND
V/v xử lý vi phạm trong quản lý sử dụng đất tại địa bàn xã An vỹ và thị trấn khoái Châu huyện Khoái châu
Ngày ban hành 31/08/2011 Hiệu lực văn bản
Người ký Đặng Minh Ngọc
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm 1400.pdf
 Trở về trang trước