1833/CV-UBND
Chi tiết văn bản
1833/CV-UBND
V/v kiểm tra giám sát chất lượng vệ sinh đối với sản phẩm rượu
Ngày ban hành 29/10/2010 Hiệu lực văn bản
Người ký Đặng Minh Ngọc
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm 1833.pdf
 Trở về trang trước