8/CT-UBND
Chi tiết văn bản
8/CT-UBND
V/v tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước,chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới
Ngày ban hành 08/07/2016 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Văn Phóng
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Chỉ thị
Tài liệu đính kèm 08.pdf
 Trở về trang trước