1602/CV-UBND
Chi tiết văn bản
1602/CV-UBND
v/v tham gia ý kiến vào dự thảo Thông tư
Ngày ban hành 28/06/2019 Hiệu lực văn bản
Người ký Đỗ Cao Thành
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm gk1602.pdf 1602_signed.pdf
 Trở về trang trước