383/CV-UBND
Chi tiết văn bản
383/CV-UBND
v/v đề nghị của công ty cổ phần Đông giang
Ngày ban hành 28/02/2020 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Ngọc Thuyên
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm 383cv_signed.pdf
 Trở về trang trước