6/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
6/QĐ-UBND
V/v quy định mức phụ cấp đối với cán bộ công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa ở cơ quan hành chính Nhà nước các cấp
Ngày ban hành 12/04/2010 Hiệu lực văn bản Hết hiệu lực ngày 01/01/2019
Người ký Nguyễn Bật Khách
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định QPPL
Tài liệu đính kèm 06.pdf
 Trở về trang trước