Chi tiết văn bản
122/NQ-HĐND
Về phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2016
Ngày ban hành 08/12/2017 Hiệu lực văn bản
Người ký Đỗ Xuân Tuyên
Chức vụ
Cơ quan ban hành HĐND tỉnh
Phân loại Nghị quyết
Tài liệu đính kèm Nghị quyết 122 về phê chuẩn quyết toán 2016.doc
 Trở về trang trước