1631/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1631/QĐ-UBND
V/V thu hồi đất tại xã Thuần Hưng huyện Khoái Châu giao cho UBND xã thuần Hưng để xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cưm ới đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tạo vốn xây dựng nông thôn mới
Ngày ban hành 31/07/2019 Hiệu lực văn bản
Người ký Bùi Thế Cử
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm 1631_signed.pdf
 Trở về trang trước