2696/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
2696/QĐ-UBND
v/v phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình cải tạo nâng cấp nhà công vụ ủy bân nhân dân tỉnh
Ngày ban hành 28/11/2019 Hiệu lực văn bản
Người ký Đặng Ngọc Quỳnh
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm 2696_signed.pdf
 Trở về trang trước