1593/CV-UBND
Chi tiết văn bản
1593/CV-UBND
v/v lắp đặt đèn tín hiệu giao thông tại huyện Văn giang
Ngày ban hành 28/06/2019 Hiệu lực văn bản
Người ký Bùi Thế Cử
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm 1593_signed.pdf
 Trở về trang trước