3108/CV-UBND
Chi tiết văn bản
3108/CV-UBND
v/v đoàn giáo viên chuyên giao người Hàn Quốc làm việc tài tỉnh
Ngày ban hành 10/12/2019 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Ngọc Thuyên
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm 3108_signed.pdf
 Trở về trang trước