2190/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
2190/QĐ-UBND
v/v sửa đổi bổ sung tiêu chuẩn định mức một số máy móc thiết bị chuyên dùng tại Phụ lục kèm theo quyết định số 2403/QĐ-UBND ngày 26/9/2018 của UBND tỉnh
Ngày ban hành 27/09/2019 Hiệu lực văn bản
Người ký Đặng Ngọc Quỳnh
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm 2190_signed_signed.pdf
 Trở về trang trước