2208/CV-UBND
Chi tiết văn bản
2208/CV-UBND
V/v chuẩn bị nội dung cuộc họp ban chỉ đạo điều phối phát triển các vùng kinh tế trọng điểm
Ngày ban hành 28/12/2010 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Xuân Thơi
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm 2208.pdf
 Trở về trang trước