1771/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1771/QĐ-UBND
v/v phê duyệt kế hoạch đấu thầu hạng mục công trình đường bờ sông Hòa Bình huyện Phù Cừ lý trình km đoạn từ cầu Tống Phan đến đường 200
Ngày ban hành 31/08/2010 Hiệu lực văn bản
Người ký Đặng Minh Ngọc
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm 1771.pdf
 Trở về trang trước