1618/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1618/QĐ-UBND
v/v bổ nhiệm Chánh thanh tra tỉnh ông Đào Văn Sơn
Ngày ban hành 30/07/2019 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Văn Phóng
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm 1618a_signed.pdf
 Trở về trang trước