1600/CV-UBND
Chi tiết văn bản
1600/CV-UBND
v/v góp ý vào dự thảo hồ sơ dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật NC,XC quá cảnh cư trú của người nước ngoài tại Việt nam
Ngày ban hành 28/06/2019 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Xuân Phương
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm 1600_signed.pdf
 Trở về trang trước