1408/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1408/QĐ-UBND
v/v thực hiện chế độ mai táng phí theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ
Ngày ban hành 27/06/2019 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Duy Hưng
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm 1408_signed.pdf
 Trở về trang trước