1002/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1002/QĐ-UBND
v/v giao đất tại xã Hồng Nam thành Phố Hưng Yên cho UBND xã Hồng Nam để xây dựng khu dân cư mới đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tạo vốn xây dựng nông thôn mới
Ngày ban hành 26/04/2019 Hiệu lực văn bản
Người ký Bùi Thế Cử
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm 1002_signed.pdf
 Trở về trang trước