21/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
21/QĐ-UBND
V/v Ban hành quy chế tạo lập quản lý và sử dụng nguồn vốn từ ngân sách tỉnh chuyển qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với hộ nghèo và đối tượng chính sách khách trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
Ngày ban hành 15/10/2010 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Văn Thông
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định QPPL
Tài liệu đính kèm 21.pdf
 Trở về trang trước