3355/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
3355/QĐ-UBND
v/v phê duyệt chương trình khuyến công địa phương tỉnh Hưng Yên đến năm 2020
Ngày ban hành 29/12/2017 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Minh Quang
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm 3355_signed.pdf
 Trở về trang trước