2694/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
2694/QĐ-UBND
v/v phê duyệt giá đất cụ thể lầm căn cứ xác định số tiền được trừ vào tiền thuê đất phải nộp dự án Nhà máy sản xuất tông thép và trung tâm kinh doanh vật liệu xây dựng củ công ty TNHH Panelkorea Vina tại xã Long Hưng huyện Văn giang
Ngày ban hành 28/11/2019 Hiệu lực văn bản
Người ký Đặng Ngọc Quỳnh
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm 2694_signed.pdf
 Trở về trang trước