3381/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
3381/QĐ-UBND
V/v phê duyệt quyết toán vốn hoàn thành công trình xây dựng cầu Bà Sinh huyện Văn lâm
Ngày ban hành 29/12/2017 Hiệu lực văn bản
Người ký Đặng Ngọc Quỳnh
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm 3381_signed.pdf
 Trở về trang trước