1412/CV-UBND
Chi tiết văn bản
1412/CV-UBND
V/v giải quyết đề nghị của công dân ông Nguyễn Cường Thịnh thông Văn Nhuế Mỹ Hào
Ngày ban hành 31/08/2011 Hiệu lực văn bản
Người ký Đặng Minh Ngọc
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm 212.pdf
 Trở về trang trước