2210/CV-UBND
Chi tiết văn bản
2210/CV-UBND
V/v tái hưởng chế độ thương binh
Ngày ban hành 29/12/2010 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Khắc Hào
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm 2210.pdf
 Trở về trang trước