368/CV-UBND
Chi tiết văn bản
368/CV-UBND
V/v triển khai thực hiện nghị định số 19/2020/NĐ-CP của chính phủ
Ngày ban hành 26/02/2020 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Xuân Phương
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm 368_signed.pdf
 Trở về trang trước