659/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
659/QĐ-UBND
V/v Tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh cho 02 cá nhân của sở Giáo dục và ĐT
Ngày ban hành 30/03/2016 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Văn Phóng
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm 659.pdf
 Trở về trang trước