2193/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
2193/QĐ-UBND
v/v phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất để đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân là nhà ở tạo vốn xây dựng nông thôn mới tại xã Chỉ Đạo huyện Văn lâm
Ngày ban hành 30/09/2019 Hiệu lực văn bản
Người ký Bùi Thế Cử
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm 2193_signed.pdf
 Trở về trang trước