1908/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1908/QĐ-UBND
V/v ............tại trung tâm y tế huyện Ân Thi
Ngày ban hành 29/09/2010 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Khắc Hào
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm 1908.pdf
 Trở về trang trước