666/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
666/QĐ-UBND
v/v phê duyệt báo cáo KTKT xây dựng công trình xây dựng hạ tầng trung tâm Y tế huyện khoái châu
Ngày ban hành 30/03/2016 Hiệu lực văn bản
Người ký Đặng Ngọc Quỳnh
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm 666.pdf
 Trở về trang trước