3460/CV-UBND
Chi tiết văn bản
3460/CV-UBND
V/v thực hiện Kế hoạch thanh tra kiểm tra năm 2019 của Bộ Nội vụ
Ngày ban hành 29/11/2018 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Duy Hưng
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm 3460_signed.pdf
 Trở về trang trước