1228/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1228/QĐ-UBND
v/v phê duyệt trữ lượng mở cát tại xã Quảng châu thành phố Hưng Yên
Ngày ban hành 30/05/2019 Hiệu lực văn bản
Người ký Bùi Thế Cử
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm 1228q_signed.pdf
 Trở về trang trước