1633/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1633/QĐ-UBND
v/v điều chỉnh diện tích,kích thước và gia hạn thời gian thuê đất của công ty TNHH Châu Ngọc tại phường Bạch Sam thị xã Mỹ Hào để thực hiện dự án đầu tư Nhà máy sản xuất gỗ nhận tạo
Ngày ban hành 31/07/2019 Hiệu lực văn bản
Người ký Bùi Thế Cử
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm 1633_signed.pdf
 Trở về trang trước