372/CV-UBND
Chi tiết văn bản
372/CV-UBND
V/v xây dựng kế hoạch triển khai thực luật lực lượng dự bị động viên năm 2019
Ngày ban hành 26/02/2020 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Xuân Phương
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm 372cv_signed.pdf
 Trở về trang trước