3467/CV-UBND
Chi tiết văn bản
3467/CV-UBND
v/v đề xuất danh mục TTHC theo yêu cầu của Văn phòng Chính phủ
Ngày ban hành 30/11/2018 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Xuân Phương
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm 3467_signed.pdf
 Trở về trang trước