1621/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1621/QĐ-UBND
v/v cho phép công chức đi nước ngoài về việc riêng bà Đặng thị Kim Vân sở giáo dục và Đt
Ngày ban hành 31/07/2019 Hiệu lực văn bản
Người ký Đặng Ngọc Quỳnh
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm 1621_signed.pdf
 Trở về trang trước