3/BCS
Chi tiết văn bản
3/BCS
V/v nghị quyết bổ nhiệm và cho chủ trương bổ nhiệm cán bộ thuộc diện Ban cán sự quản lý
Ngày ban hành 22/02/2011 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Xuân Thơi
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Nghị quyết
Tài liệu đính kèm 03.pdf
 Trở về trang trước