2507/CV-UBND
Chi tiết văn bản
2507/CV-UBND
v/v tiếp tục thực hiện nhiệm vụ được UBND tỉnh giao thực hiện Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
Ngày ban hành 31/08/2018 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Ngọc Thuyên
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm 2507_signed.pdf
 Trở về trang trước