2748/CV-UBND
Chi tiết văn bản
2748/CV-UBND
v/v giài quyết đề nghị của công ty TNHH Điện Tử ANNEX
Ngày ban hành 28/09/2018 Hiệu lực văn bản
Người ký Bùi Thế Cử
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm 2748.pdf
 Trở về trang trước