3465/CV-UBND
Chi tiết văn bản
3465/CV-UBND
v/v để xuất của công ty cổ phần môi trường đô thị và công nghiệp 11 Urenco 11
Ngày ban hành 30/11/2018 Hiệu lực văn bản
Người ký Bùi Thế Cử
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm 3465_signed.pdf
 Trở về trang trước