2486/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
2486/QĐ-UBND
v/v phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của công ty cổ phần thương mại bia Hà Nội-Hưng Yên 89 khai thác nước dưới đất tại công trình giếng khoan GK1,GK2
Ngày ban hành 31/10/2019 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Minh Quang
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm 2486_signed.pdf
 Trở về trang trước