2433/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
2433/QĐ-UBND
v/v phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành công trình xây dựng bãi chôn lấp chất thải rắn huyện KHoái Châu
Ngày ban hành 31/08/2017 Hiệu lực văn bản
Người ký Đặng Ngọc Quỳnh
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm 2433_signed.pdf
 Trở về trang trước