3375/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
3375/QĐ-UBND
v/v bổ sung kinh phí sự nghiệp thực hiện chương trình mục tiêu giáo dục nghề nghiệp việc làm và an toàn lao động năm 2017 cho sở lao động thương binh xã hội
Ngày ban hành 29/12/2017 Hiệu lực văn bản
Người ký Đặng Ngọc Quỳnh
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm 3375_signed.pdf
 Trở về trang trước