47/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
47/QĐ-UBND
V/V Điều chỉnh một số nội dung của giấy chứng nhận đầu tư số 05101000158 của UBND tỉnh chứng nhận lần đầu ngày 14/11/2008 thay đổi lần 1 ngày 27/01/2010
Ngày ban hành 31/05/2019 Hiệu lực văn bản
Người ký Đặng Ngọc Quỳnh
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm 47_signed.pdf
 Trở về trang trước