2168/CV-UBND
Chi tiết văn bản
2168/CV-UBND
V/v tham gia góp ý dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch triển khai thi hành luật thủ đô
Ngày ban hành 28/12/2012 Hiệu lực văn bản
Người ký Bùi Huy Thanh
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm 2168.pdf
 Trở về trang trước