684/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
684/QĐ-UBND
V/v tăng danh hiệu chiến sĩ thi đua cho 2 cá nhân của huyện Mỹ Hào
Ngày ban hành 30/03/2010 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Văn Cường
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm 684_2010.PDF
 Trở về trang trước