415/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
415/QĐ-UBND
v/v phê duyệt chủ trương đầu tư cải tạo nâng cấp đường giao thông đoạn nối từ Đh.66 xã Hồ Tùng Mậu,huyện Ân Thi đến điểm giao ĐH.60 xã Chính Nghĩa huyện Kịm Động
Ngày ban hành 31/01/2019 Hiệu lực văn bản
Người ký Đặng Ngọc Quỳnh
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm 415.pdf
 Trở về trang trước