1924/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1924/QĐ-UBND
v/v phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình cải tạo nâng cấp mở rộng Bệnh viện bệnh viện nhiệt đới thuộc sở y tế
Ngày ban hành 30/08/2019 Hiệu lực văn bản
Người ký Đặng Ngọc Quỳnh
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm 1924_signed.pdf
 Trở về trang trước