407/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
407/QĐ-UBND
V/v thu hồi các quyết định số 1382/QĐ-UBND ngày 19/6/2018 số 2900/QĐ-UBND ngày 06/12/2018 của UBND tỉnh
Ngày ban hành 31/01/2019 Hiệu lực văn bản
Người ký Bùi Thế Cử
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm 407_signed.pdf
 Trở về trang trước