2432/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
2432/QĐ-UBND
V/v giấy phép khai thác sử dụng nước dưới đất của công ty TNHH -MTV vật liệu xây dựng Secoin Hưng Yen
Ngày ban hành 30/08/2017 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Minh Quang
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm 2432_signed.pdf
 Trở về trang trước